Με αρνητικό πρόσωπο έκλεισε και για τη Θεσσαλία το ισοζύγιο του συστήματος «Εργάνη» (προσλήψεις-απολύσεις) τον περασμένο μήνα (Αύγουστος). Οι αποχωρήσεις ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις, αν και επρόκειτο για καλοκαιρινό μήνα, που υπάρχουν εποχικές δουλειές.
Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν συνολικά 9.139 αποχωρήσεις, έναντι 8.343 προσλήψεων, δηλαδή έμειναν χωρίς δουλειά 796 άτομα.
Στην Π.Ε. Λάρισας έγιναν 2.996  προσλήψεις και καταγράφηκαν 3.325 αποχωρήσεις. Δηλαδή το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 329 θέσεις.
Στην Π.Ε. Μαγνησίας έγιναν 2.748 προσλήψεις και καταγράφηκαν 2.902 απολύσεις (αρνητικό ισοζύγιο κατά 154 θέσεις).
Στην Π.Ε. Τρικάλων καταγράφηκαν 1.200 προσλήψεις και 1.415 απολύσεις (-215 θέσεις). Μοναδική διαφοροποίηση στην Π.Ε. Καρδίτσας όπου οι προσληφθέντες ήταν 973 και οι απολυθέντες 784, με το θετικό πρόσημο να ανέρχεται σε 189 άτομα. Ανάλογη εικόνα και σε επίπεδο χώρας με τις απώλειες θέσεων εργασίας να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο την τελευταία 15ετία καθώς οι αποχωρήσεις ήταν 16.128 περισσότερες από τις προσλήψεις. Και όλα αυτά μεσούσης της τουριστικής σεζόν…
Τ.Π.