Σε προσυνεδριακούς ρυθμούς κινείται το Μέρα25 Λάρισας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Η προσπάθεια επανασύστασης του ΜέΡΑ25, το καθιστά, ταυτόχρονα, κόμμα με ρίζες στην κοινωνία  και μία πραγματική Φιλική Εταιρεία, γι’ αυτό πρέπει να έχει στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της Κοινωνίας.

Είναι ανάγκη οι ιδέες  του ΜέΡΑ25 να αγκαλιαστούν από όλο τον λαό μας, με  διαδικασίες λογοδοσίας και δημοκρατικής νομιμοποίησης, στη συνείδηση όλων των προοδευτικών πολιτών που αναγνωρίζουν ως κορυφαία προτεραιότητα την κατάλυση της  Χρεοδουλοπαροικίας και που  πρόσκεινται θετικά στο τρίπτυχο του Ευρωπαϊκού Διεθνισμού, του Οικονομικού Ορθολογισμού και της Κοινωνικής Απελευθέρωσης.

Στο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας του Μέρα25, συνεδρίασε η Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή (ΠΣΕ) Λάρισας και όρισε υπευθύνους ανά τομέα.

Έτσι ορίστηκαν

•    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΟΠΤΣΙΟΣ  με ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ την κ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΛΟΚΑ

•    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ με ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ τον κ. ΠΕΤΡΟ ΣΟΦΙΚΙΤΗ 

•    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ η  κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ.

Καλούμε όλους τους ψηφοφόρους μας, τους  προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες , όλους τους ενεργούς πολίτες των κινημάτων και ιδιαίτερα τα μέλη του DiEM25, να συμμετάσχουν ενεργά στην ανοιχτή  προσυνεδριακή διαδικασία και να δυναμώσουν την παρουσία του ΜέΡΑ25 στην κοινωνία με την εγγραφή τους.

Η εγγραφή των νέων  μελών μπορεί να γίνει

- Μέσω διαδικτύου στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://i.mera25.gr/el/pages/mera25

- Επικοινωνώντας με τον κ. Ιωάννη Χλόπτσιο στο τηλέφωνο 6948 72 4648.

Σε αυτή την προσπάθεια σας θέλουμε μαζί μας."