Τέσσερις κηδείες σήμερα Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Δημήτρης Μπαλλας ετών 55

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Παύλος Μυλωνάς ετών 71

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ευαγγελία Πλιάκα ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Καλό Νερό Λάρισας

4.Βασιλική Νούλα ετών 84

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας