Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη κατανέμονται 29 νέες οργανικές θέσεις γιατρών και 88 νοσηλευτών για τις ΜΕΘ των νοσοκομείων της 5ης ΥΠΕ,  από τις οποίες 5 θέσεις γιατρών και 32 θέσεις νοσηλευτών δίνονται για τις ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Πρόκειται για θέσεις γιατρών ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας.

Η κατανομή έχει ως εξής:

ΠΓΝ Λάρισας 5 θέσεις

ΓΝ Λάρισας 5 θέσεις

ΓΝ Βόλου Μία θέση

ΓΝ Καρδίτσας 4 θέσεις

ΓΝ Τρικάλων 4 θέσεις

ΓΝ Λαμίας 7 θέσεις

ΓΝ Χαλκίδας 3 θέσεις

Οι οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού κατανέμονται ως εξής:

ΠΓΝ Λάρισας  ΤΕ νοσηλευτικής 28, ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 4

ΓΝ Λάρισας ΠΕ νοσηλευτικής 4, ΤΕ νοσηλευτικής 28

ΓΝ Καρδίτσας ΠΕ νοσηλευτικής 2, ΤΕ νοσηλευτικής 6

ΓΝ Τρικάλων ΤΕ νοσηλευτικής 10, ΔΕ βοηθών νοσηλευτικής 6

Οι συγκεκριμένες θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις των ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ της Ιατρικής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων κατηγοριών και κλάδων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κάθε Νοσοκομείου.

Δημ. Κατσανάκης Ελευθερία