Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το  πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων  που υλοποίησε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  (Ε.Ε.Ε.Ε.Ε), για 18  εργαζόμενους του Δήμου με στόχο την εξοικείωση τους με τις βασικές αρχές, τους σκοπούς και τη μεθοδολογία της Διά Βίου Μάθησης.
Η δράση εντάσσεται στο καινοτόμο πρόγραμμα του Δήμου μας «Πόλη που μαθαίνει» για το οποίο η  UNESCO, περιέλαβε τη Λάρισα στις 16 πόλεις παγκοσμίως, που απονέμεται το βραβείο  2017 του παγκόσμιου Δικτύου των ‘Learning Cities’  για την εξαιρετική πρόοδο στην προώθηση της εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης στις τοπικές κοινωνίες.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ήταν 124 ώρες και ο χώρος υλοποίησης ήταν το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στην οδό Αιόλου. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης, ώστε να μπορούν να διδάσκουν σε ανάλογα προγράμματα ενηλίκων..
 Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο κ. Αποστόλης Μπάρλος, μέλος της Ε.Ε.Ε.Ε., πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας και Διευθυντής του 1ου ΣΔΕ Λάρισας επί σειρά ετών.