Από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, γίνεται γνωστή η παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη χ.θ. 1+000 της Επαρχιακής Οδού Τυρνάβου - Αμπελώνα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αμπελώνα, με κατάληψη της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της οδού και την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων, για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη (14-01-2021) έως και την Τετάρτη (20-01-2021) κατά τις ώρες 07:00-18:00, για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής δικτύου φυσικού αερίου.

2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο.