Παραδόθηκε  από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας,  που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και συμβάλει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στα παράλια του Δήμου  Αγιάς. 

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και τις τεχνικές μας υπηρεσίες κατασκευάσαμε και παραδώσαμε,  ένα χρήσιμο  έργο προϋπολογισμού 4.750.000 ευρώ, που συμβάλλει στην βιώσιμη  ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, στην  προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και των υπόγειων υδροφορέων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής  κατοίκων και  επισκεπτών» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Μαζί με το ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, τα παράλια της Αγιάς αποκτούν και Βιολογικό Καθαρισμό. Πρόκειται για ένα έργο με  «πράσινο» αποτύπωμα, που ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων της περιοχής.

Όλοι οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων  στη Θεσσαλία αποκτούν δίκτυο ακαθάρτων  και μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, για την διασφάλιση της  προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των παραλιακών οικισμών Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσας και Βελίκας, έχει κατασκευαστεί σε οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Αγιάς, παραπλεύρως του ρέματος Πουρί.

Περιλαμβάνει:

- Μονάδα Επεξεργασίας λυμάτων

- Μονάδα Επεξεργασίας ιλύος

- Έργα μεταφοράς και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

- Λοιπά έργα εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων

Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με το κτίριο Διοίκησης με τους απαραίτητους λειτουργικούς χώρους όπως γραφεία, αίθουσα σεμιναρίων, χημείο και  αίθουσα ελέγχου από την οποία γίνεται ο κεντρικός έλεγχος της εγκατάστασης με κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού.