Σε κούρεμα χρέους ύψους 75%  ζευγαριού δανειοληπτών που διατηρούσε κατάστημα εστίασης προχώρησε το Ειρηνοδικείο Λάρισας με απόφασή του. Από το ποσό των 275.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το ποσό των 63.600 ευρώ σε 300 μήνες. Στη σχετική ενημέρωση της «Δ.Υ.Ν.Α.Μ.Η. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ» – Προστασία Δανειοληπτών – Καταναλωτών & Ευπαθών Ομάδων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Τεράστια επιτυχία, απόφαση ζωής. Διαγραφή 75% περίπου από την συνολική οφειλή και διάσωση περιουσίας.
Το Ειρηνοδικείο Λάρισας, συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελασόνας Ευσταθία Καστού για να δικάσει υπόθεση 2 δανειοληπτών (παντρεμένοι), κατά των ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες με συνολικό δανεισμό περι τις 275,000€ (χιλιάδες ευρώ), θα κληθούν τελικά να πληρώσουν το ποσό των 63,600€ σε 300 μήνες.

Το ζευγάρι των δανειοληπτών, ηλικίας 50 ετών, διατηρούσε κατάστημα εστίασης. Το δικαστήριο απέρριψε όλες τις ενστάσεις των τραπεζών και δέχτηκε την αίτηση μας, προστάτεψε την κινητή και ακίνητη περιουσία των πελατών μας και τους έδωσε ανάσα ζωής, καθώς δέχτηκε την κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων, την έλλειψη δόλου και την ειλικρινή πρόθεση των δανειοληπτών να αποπλωρώσουν την οφειλή τους σύμφωνα με τα εισοδήματα τους αλλά και με τα γεγονότα που συνέβησαν ειδικά την τελευταία 6ετία.
Με την απόφαση 617/2017, λοιπόν ακόμα δύο άνθρωποι χαμογελούν, ελπίζουν, ονειρεύονται».