Για την διευκόλυνση των δημοτών όσον αφορά  την εγγραφή των παιδιών τους στα τμήματα εκμάθησης κολύμβησης στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου γίνεται γνωστό ότι οι ιατρικές βεβαιώσεις από τον παιδίατρο που θα προσκομίζονται θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες κολύμβησης.

Όσοι από τους γονείς προσκόμισαν μέχρι τις 25/06/2019 βεβαιώσεις χωρίς την παραπάνω διευκρίνιση, θα γίνονται δεκτές για την αποφυγή του επιπλέον κόστους προσκόμισης νέας βεβαίωσης.