Στις 30/9/2019 συμπληρώθηκε το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του επιδόματος στέγασης που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019.

Όσες αιτήσεις δεν ανανεωθούν αυτόματα, μετά τον έλεγχο του Υπουργείου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019 έως 30/9/2019 στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τυρνάβου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24920350314-15