Οι 24 επιτυχόντες μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία της Θεσσαλίας που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό για το πρόγραμμα EUROSCOLA, επιλέχθηκαν προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στην Ημερίδα που θα διεξαχθεί στο Στρασβούργο την 20η Ιανουαρίου 2017. Οι μαθητές είναι:

Α/Α Δ/ΝΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Καναβούρα Παναγιώτα Δημήτριος
2 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Μπαρ γ ιώτας Αθανάσιος Κωνσταντίνος
3 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Τσιάρα Αικατερίνη Αθανάσιος
4 ΛΑΡΙΣΑΣ 7ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Παρλάντζα Μαρία-Αναστασία Απόστολος
5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΛ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ Γκασδρόγκας Γεώργιος Νικόλαος
6 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Τσιρούκη Ζωή Αθανάσιος
7 ΛΑΡΙΣΑΣ 6ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Δερμάνη Παναγιώτα Χρηστός
8 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Παράσχου Ευαγγελία-Μυρτώ \ Νικόλαος

 

9 ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Τσιρώνη Μαρία Βασίλειος
10 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγορογιάννη Δανάη-Παρασκευή Γεώργιος
11 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Ματθαίου Ευάγγελος Γεώργιος
12 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΛ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Σταγιάννη Μυρσίνη Κωνσταντίνος
!3 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΛ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Αρμπάρα Ζωή Χρηστός
14 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Χριστιανός Ευάγγελος Γεώργιος
15 ΛΑΡΙΣΑΣ 3ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωργίου Μαρία Ευάγγελος
16 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΛ ΡΑΠΤΟΥ Τσουρή Όλγα Δημήτριος
17 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΛ ΡΑΠΤΟΥ Περβανίδη Έλλη-Ζωή Ιωάννης
18 ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ Μπάτρα Θάλεια Κωνσταντίνος
19 ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ Ακριβός Αθανάσιος Βασίλειος
20 ΛΑΡΙΣΑΣ 4ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Μαναού-

Γιαννούση

Αλκυόνη-Μαρία Γεώργιος
21 ΛΑΡΙΣΑΣ 7ο ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Γαϊτανίδη Ολυμπία Ευστάθιος
22 ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ Μπουρδάκη Δέσποινα Αδαμάντιος
23 ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΛ ΡΑΠΤΟΥ Αγγέλου Ναταλία Τριαντάφυλλος
24 ΤΡΙΚΑΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ Σιούλας Αθανάσιος Βασίλειος