Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. («Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε.), στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων επένδυσης για έργα ιδιωτικού ενδιαφέροντος στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, διοργάνωσε, με πρωτοβουλία της, εκδήλωση ενημέρωσης των μελετητών-συμβούλων που προτίθενται να ασχοληθούν με την σύνταξη-υποβολή  προτάσεων, στα πλαίσια της προκήρυξης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29/05/2019 στις 11 π.μ. στα γραφεία της «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. στην Ελασσόνα και  είχε μεγάλη συμμετοχή.

Η  Διευθύντρια της «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. και Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER κ. Σεβαστή Μπασδέκη, ανέλυσε λεπτομερώς τη δομή και τους στόχους του προγράμματος. Παρουσιάστηκαν οι υποδράσεις του προγράμματος, η περιοχή εφαρμογής, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως και η διαδικασία  κατάθεσης της αίτησης  στήριξης .

Μετά το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση και εκφράστηκαν απορίες (κυρίως πάνω σε θέματα επιλεξιμότητας υποδράσεων), οι οποίες αναλύθηκαν και διευκρινίστηκαν από την Συντονίστρια και το στέλεχος  της «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. κ Παπαγεωργίου Ιωάννα .

Τονίστηκε από τα στελέχη  της  «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. η διάθεση της εταιρείας να συνδράμει, καθημερινά και με όλους τους τρόπους (τηλεφωνικά, επί τόπου επισκέψεις στα γραφεία της κ.α), στην αποσαφήνιση των όποιων ζητημάτων ερμηνείας της προκήρυξης  και στην απάντηση των όποιων ερωτημάτων αναφέρονται στις διαδικασίες της.

Η διοργάνωση ανάλογων ενημερωτικών εκδηλώσεων θα συνεχιστεί στους Δήμους του Νομού Λάρισας για ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, τους Εμπορικούς και Επαγγελματικούς φορείς κ.α.