Εντείνονται οι έλεγχοι στην τοπική αγορά, τις επόμενες ημέρες, από μεικτά κλιμάκια του τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας λόγω των ημερών της Αποκριάς.

Οι έλεγχοι θα γίνονται στη βάση της πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας και στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνονται παραβάσεις, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πάταξη του παραεμπορίου και άλλων αντικοινωνικών φαινομένων, (νόθευση ποτών, κ.ά.) εμπεδώνοντας παράλληλα πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες.