Για χρονικό διάστημα πέντε (5) περίπου μηνών θα κλείσει η οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου προκειμένου να εκτελεστούν έργα ανακατασκευής της.
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας μπαίνουν σε εφαρμογή οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, με διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από τη συμβολή της με την οδό Κύπρου έως τη συμβολή της με την οδό Μανδηλαρά, λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακατασκευής της.
Πρόκειται για εκτέλεση σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας/Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για χρονικό διάστημα από την Τρίτη (29-05-2018) έως και την Παρασκευή (26-10-2018) και καθ’ όλο το 24ωρο.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του ∆ήμου Λαρισαίων και ενδεικτικά από τις οδούς Κύπρου και Μανδηλαρά.