Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θέλει να ευχαριστήσει τους εθελοντές καθηγητές που προσέφεραν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες παραδίδοντας μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και να ανακοινώσει τη συνέχιση της λειτουργίας του και τη νέα σχολική χρονιά 2017-2018, για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε αυτή τη σημαντική δράση της Ε.Λ.Μ.Ε., καλούνται να δηλώσουν στο email της Ε.Λ.Μ.Ε. elmelar@otenet.gr το ονοματεπώνυμο, την ειδικότητα και τα  μαθήματα που ενδιαφέρονται να διδάξουν ή να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας στα παρακάτω τηλέφωνα:
Παναγιώτου Νικόλαος                6937036180
Παπαδόπουλος Δημήτρης         6978997235
Μαγαλιού Ερμιόνη                       6972400261
Γιουρούκης Αργύρης                    6957509469
Οι μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν στα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου παρακαλούνται να δηλώσουν στη διεύθυνση του σχολείου τους (έως 22-9-2017) ή στα μέλη του Δ.Σ.( έως 26-9-2017) το ονοματεπώνυμό τους και τα μαθήματα που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν .
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων αφενός  να ενημερώσουν τους μαθητές και αφετέρου  να αποστείλουν τα ονόματα και τις επιλογές των μαθητών στο email elmelar@otenet.gr (μέχρι και την 26-9-2017) ώστε να υπάρξει η σχετική προετοιμασία των τμημάτων για την έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων.