Θέσεις διοικητών σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ανάμεσά τους και σε αυτά του Γ.Ν. Λάρισας και Γ.Ν. Λαμίας (5η ΥΠΕ), προκηρύχθηκαν πριν λίγες ημέρες.

Ειδικότερα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία όσον αφορά την 5η Υγειονομική Περιφέρεια αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλιεο» (διοικητής) και το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας (διοικητής).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως και 15 ημέρες από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης και μεταξύ άλλων απαραίτητο προσόν είναι να έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού, ενώ θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι σε εξέλιξη  και λήγει στις 23 Μαρτίου.