Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας πρόκειται να συνεδριάσει αύριο, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου, στις 14:30, για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ελασσόνας έτους 2018, σε ειδική συνεδρίαση.
Θα προηγηθεί συνεδρίαση ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα της ειδικής συνεδρίασης:
1. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ελασσόνας έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
2. Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ελασσόνας έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
1. Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
3. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
4. Έγκριση ανατροπής δεσμεύσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
5. Αποδοχή της τακτικής επιχορήγησης μηνός Δεκεμβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
7. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος έτους 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
8. Έγκριση της υπ' αριθμό 16/2017 μελέτης του έργου «Αναβάθμιση αστικού χώρου στο Δήμο Ελασσόνας» και έγκριση υποβολής της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
9. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Δ.Κ. Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
10. Εξέταση αιτήματος της ΟΤΕ Α.Ε για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
11. Εξέταση αιτήματος της κ. Βασιλικής Πλεξίδα για κατασκευή μνημείου στον χώρο πτώσης του στρατιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή της Τ.Κ. Σαρανταπόρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Γκουτζουρέλας.
12. Έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ελασσόνας στο Ο.Τ. Γ280. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
13. Εξέταση αιτημάτων Συλλόγων για οικονομική ενίσχυση. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.