Την έναρξη των εργασιών του 1ου  Ιπποκράτειου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κήρυξε ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Φώτης Σερέτης την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου στο Βόλο.

Στο χαιρετισμό του ο Διοικητής ανέφερε ότι η νέα Διοίκηση της ΥΠE "δίνει προτεραιότητα σε ένα σύστημα υγείας που λειτουργεί βασιζόμενο πρωτίστως  στο ανθρώπινο  δυναμικό του, στηρίζοντας και ενισχύοντας εκπαιδευτικές δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες".

Επισήμανε ότι "το οικοδόμημα της ΠΦΥ σχεδιάζεται εκ νέου από την ηγεσία του υπουργείου και στην κατεύθυνση αυτή -και μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικές δράσεις που βελτιώνουν τις θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας είναι απαραίτητες τόσο με όρους αποδοτικότητας του συστήματος όσο και με όρους ποιότητας και αύξησης αισθήματος ικανοποίησης και ασφάλειας των ασθενών".