Έργα συνολικού προϋπολογισμού  434.000 ευρώ (με ΦΠΑ) προχωρούν για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Συγκεκριμένα:
Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας. ενέκρινε το αποτέλεσμα της δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης κλειστών γυμναστηρίων», προϋπολογισμού 404.000 ευρώ.
Επίσης δόθηκε η έγκριση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης για προστασία δρόμου Ομολίου-Στομίου», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες μας σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα χρήσιμα, έργα ουσίας για τους ανθρώπους της Θεσσαλίας. Τα έργα αυτά πέραν της χρησιμότητάς τους στηρίζουν θέσεις εργασίας και δημιουργούν μόχλευση στην τοπική οικονομία».