Εκδόθηκε την Πέμπτη η απόφαση καταχώρισης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4487/2017 και ισχύει.

Πρόκειται για 224 εφημερίδες, από τις οποίες οι 110 είναι ημερήσιες (102 περιφερειακές και 8 τοπικές) και οι 114 είναι εβδομαδιαίες (100 περιφερειακές και 14 τοπικές).

Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπως και στην πλατφόρμα e-efimeris.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου συμβάλλει στην αντικειμενική και διαφανή διαδικασία καθορισμού των εφημερίδων που μπορούν να καταχωρούν κρατικές δημοσιεύσεις.