Δύο κηδείες σήμερα Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Νικόλαο Βάη ετών 90

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

2.Κωνσταντινιά Χαχοπούλου - Αλεξίου ετών 79

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου Νέο Κοιμητήριο