Με την αυξητική τάση στην καλλιέργεια των ακρόδρυων να συνεχίζεται κατά την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, οι καρυδιές αποτελούν ένα από τα είδη που εξακολουθούν να τραβούν το ενδιαφέρον των παραγωγών.

Η τάση των νέων φυτεύσεων, σύμφωνα με τους παραγωγούς, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Είτε πρόκειται για νέους που αποφάσισαν να αξιοποιήσουν εκτάσεις των γονιών τους, είτε για παραγωγούς που επιλέγουν την καρυδιά, αναμένοντας τα παιδιά τους να επιστρέψουν από το εξωτερικό ή από κάποιο από τα αστικά κέντρα της Ελλάδας για να έχουν κάποιο εισόδημα, χρόνο με τον χρόνο η καλλιέργεια μεγαλώνει.

Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχαν παραγωγοί που ψέκαζαν για την τρίτη γενιά της καρπόκαψας, ανέφερε ο Νίκος Νταλίπης, παραγωγός και πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών Κελυφωτών Ελασσόνας, σε μία περιοχή όπου η ανθοφορία εξελίχθηκε ομαλά.

Στην περιοχή κυριαρχούν οι νέες φυτεύσεις, οπότε και οι παραγωγοί αναμένουν τα δέντρα να φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, ώστε να δουν και τις αποδόσεις τους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2017 οι εκτάσεις της καλλιέργειας άγγιξαν τα 117.920 στρέμματα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,05% από την προηγούμενη χρονιά.

Σε βάθος πενταετίας, η δυναμική της καλλιέργειας μεταφράζεται σε στρεμματική αύξηση της τάξεως του 28%. Κύρια ποικιλία αποτελεί η καλιφορνέζικη Chandler, ωστόσο πολλοί παραγωγοί βάζουν διάφορες ποικιλίες, θεωρώντας ότι επιτυγχάνεται καλύτερα η γονιμοποίηση.

Το μισό σχεδόν των εκτάσεων συγκεντρώνεται σε Θεσσαλία και Πελοπόννησο (26.276 και 23.338 στρέμματα αντίστοιχα), ενώ σημαντικά ποσοστά εμφανίζονται και στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας (17.162, 14.952 και 14.579 στρέμματα αντίστοιχα).

ypaithros.gr