Πρόσκληση από το γραφείο του Υπουργού ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Σταύρου Αραχωβίτη δέχτηκε ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνάντηση-σύσκεψη που θα γίνει στο Υπουργείο στις αρχές Φεβρουαρίου, με θέμα τη δημιουργία ομάδας για το τσίπουρο.
Με ορίζοντα την πρόσκληση, θα συγκληθεί άμεσα η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, της οποίας η συγκρότηση εγκρίθηκε στην από 15/11/2018 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου με την αριθ. 247/2018, και η οποία θα καλέσει τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να υπάρξει η πρώτη προσέγγιση γύρω από το θέμα και με σκοπό να μεταφερθούν οι απόψεις τους στη συνάντηση-συζήτηση στο Υπουργείο.
Επισημαίνεται ότι η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί το θέμα από πολύ κοντά με σκοπό να δημιουργηθούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειμένου να λυθεί αυτό το δύσκολο θέμα της απόσταξης.