Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση της διέλευσης κάθε είδους οχήματος, έχουν τεθεί σε ισχύ στην «Χ/Θ 3+000» της Επ. Οδού Αμπελώνα – Δελερίων και  συγκεκριμένα στο ύψος του Τιταρήσιου ποταμού, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων στο  σημείο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως ότου εκλείψουν οι ως άνω λόγοι.

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται  από εναλλακτικές διαδρομές ως ακολούθως:

α. Επ. Οδός Αμπελώνα – Βρυότοπου – Ροδιάς – Δελερίων.

β. Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης – Δ/ση Δελερίων – Δελέρια και αντίστροφα.