Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του δήμου Τυρνάβου προκειμένου να βελτιώσει και να ενισχύσει την προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά από το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την αποκομιδή των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης προχώρησε για πρώτη φορά στην ακριβή καταγραφή (με συντεταγμένες) και σχεδιασμό πάνω σε χάρτες με ορθοφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης όλων των σημείων των μπλε και πράσινων κάδων της πόλης του Τυρνάβου, του Αμπελώνα και όλων των Τοπικών Κοινοτήτων.
Ακόμη δημιούργησε κατάλογο που περιλαμβάνει τη θέση κάθε κάδου (με συντεταγμένες), την ημέρα και την ώρα αποκομιδής κάθε σημείου.
Όλα αυτά στην προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ορθολογικής κατανομής των κάδων βάσει πληθυσμιακής πυκνότητας καθώς μπορούν να μελετηθούν οι ελλείψεις και να σχεδιαστούν πιθανές τροποποιήσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναβάθμιση των υπηρεσιών που απολαμβάνουν ολοι οι πολίτες του Δήμου Τυρνάβου.