Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ ενταγμένους στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας.
Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.
Η διανομή για όλους τους δικαιούχους (Δ.Κ. Τυρνάβου, Δ.Κ. Αμπελώνα και όλων των τοπικών κοινοτήτων) θα γίνει σε δύο ημέρες:
• την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 για δικαιούχους με επώνυμο από Α ως Λ από 9:30 το πρωί έως 15:00 το μεσημέρι από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου).
• την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 για δικαιούχους με επώνυμο από Μ ως Ω από 8:30 το πρωί έως 14:30 το μεσημέρι από το χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου).
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Τυρνάβου και των τοπικών κοινοτήτων να προσέλθουν με το ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτηση τους στο ΚΕΑ καθώς και την Αστυνομική Ταυτότητα για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο στις ορισθείσες ημερομηνίες, καθόσον δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής.
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σακούλες ή καρότσια λαϊκής ή με οποιοδήποτε μέσο και να φροντίσουν για τη μεταφορά των ειδών. Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης, για την παραλαβή των ειδών από άλλο άτομο, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση από δημόσιο φορέα.