Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή νωπών προϊόντων και λοιπών ειδών στους δικαιούχους ΤΕΒΑ ενταγμένους στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας. Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.
Η διανομή για όλους τους δικαιούχους (Δ.Κ. Τυρνάβου, Δ.Κ. Αμπελώνα και όλων των τοπικών κοινοτήτων) θα γίνει σε δύο ημέρες:
• την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 για δικαιούχους με επώνυμο από Α έως Λ από 8:30 το πρωί έως 14:30 το μεσημέρι από τον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου) .
• Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 για δικαιούχους με επώνυμο από Μ έως Ω από 8:30 το πρωί έως 14:30 το μεσημέρι από τον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τυρνάβου (έναντι εκκλησίας Αγίου Γεωργίου) .
Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν με το ΑΜΚΑ ή το ΑΦΜ ή την αρχική αίτησή τους στο ΚΕΑ για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο στις ορισθείσες ημερομηνίες και δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σακούλες ή καρότσια λαϊκής ή με οποιοδήποτε μέσο και να φροντίσουν για τη μεταφορά των ειδών.
Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης, για την παραλαβή των ειδών από άλλο άτομο απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση από δημόσιο φορέα.