Συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου η αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης και εγκρίθηκε η κατανομή αυτής στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου.
Σύμφωνα με την εισήγηση της κ. Χαρίκλειας Σουρλαντζή – Ζαχαράκη, Προέδρου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου, το ποσό της επιχορήγησης αυτή τη φορά είναι αυξημένο, προκειμένου να συμπεριληφθούν δαπάνες για μέσα ατομικής προστασίας που θα δοθούν στις συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες αλλά και το γάλα.
Επισημαίνεται δε ότι από τη φετινή χρονιά οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολείων λαμβάνουν και ένα επιπλέον ποσό για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων των σχολείων καθώς επίσης και ότι η διάρκεια των συμβάσεών τους έχει επιμηκυνθεί κατά ένα περίπου μήνα από ό,τι παλαιότερα, που ακολουθούσαν αυστηρά τον διδακτικό χρόνο, δηλαδή διαρκούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου.