Με απόφαση του Δημάρχου Τυρνάβου αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς των βρεφονηπιακών/παιδικών σταθμών στο Δήμο Τυρνάβου την Παρασκευή 05/03/2021, προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες στα κτήρια κατόπιν της έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Επίσης κατά την παραπάνω ημέρα δεν θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες.