Στην εξέταση των αλλεπάλληλων ενστάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων εταιρειών αλλά και στην αλλαγή του νόμου περί συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς, βρίσκεται η επιλογή του αναδόχου για το έργο της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων.

Περισσότερα στο thessaliaeconomy.gr