Το Σάββατο ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Παπαδόπουλος επισκέφτηκε την Αιγάνη όπου συναντήθηκε με τους κατοίκους της περιοχής με αφορμή τα ζητήματα που αφορούν στην κτηματογράφηση της περιοχής. 

Στην συνάντηση παρευρέθηκε και ο δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος.

Οι κάτοικοι της Αιγάνης  ανέφεραν ότι η  περιοχή «κτήμα Αιγάνης» στα παράλια του καλλικρατικού δήμου Τεμπών μετά την οριοθέτηση από την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε βρίσκεται στο στάδιο της κτηματογράφησης. Στην συνέχεια αναφέρθηκαν στην  ιδιαιτερότητα της περιοχής (απουσία πολεοδομικού σχεδίου) η οποία προκαλεί αδυναμία να πληρώσουν για κάθε αγροτεμάχιο το ανάλογο ποσό στην εταιρεία Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς μόνο 12 περιοχές (συνεκτικές), έχουν οικιστική μορφή, ενώ οι υπόλοιπες καλλιεργούνται. Επιπλέον, τόνισαν ότι μετά τον διαχωρισμό των περιοχών από την εταιρεία κτηματογράφησης σε αστικές και αγροτικές, όσοι έχουν αγροκτήματα και τα καλλιεργούν μέσα στις χαρακτηρισμένες αστικές περιοχές, καλούνται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά προκειμένου να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.  Αίτημα των κατοίκων που έχουν εκτάσεις στις αστικές περιοχές- πλην των συνεκτικών- είναι να ισχύσει ό,τι ισχύει και στις αγροτικές χαρακτηριζόμενες περιοχές, δηλαδή να πληρώνουν για τα δύο πρώτα αγροτεμάχια ολοκληρώνοντας έτσι την κτηματογράφηση  και των υπόλοιπων περιουσιακών τους στοιχείων. 

Ο κ. Παπαδόπουλος από την πλευρά του, δεσμεύτηκε να θέσει τα ζητήματα στον αρμόδιο Υπουργό έτσι ώστε οι κάτοικοι να ελαφρυνθούν οικονομικά από τα μεγάλα ποσά που υποχρεούνται να καταβάλλουν για την δήλωση των ιδιοκτησιών τους στο εθνικό κτηματολόγιο. Τέλος ο βουλευτής δήλωσε ότι η ολοκλήρωση του κτηματολογίου αποτελεί θεμελιώδες έργο υποδομής για την χώρα μας με σημαντικά οφέλη για τον πολίτη και απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση της χώρας.