Από τον Δήμο Τεμπών ανακοινώνεται ότι "σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία παραλαβής των ταυτοτήτων πληρωμής τελών εκτίμησης για το παγετό του Μαρτίου 2020.

Καλούνται όσοι παραγωγοί δεν έχουν παραλάβει ταυτότητα πληρωμής να το πράξουν άμεσα (λόγω προθεσμίας) από τους κατά τα τόπους ανταποκριτές για την ΔΕ Νέσσωνα κ. Γεώργιο Λιόγκα και για την ΔΕ Μακρυχωρίου κ. Σπύρο Μπετχαβέ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΩΣ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΜΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τηλέφωνα επικοινωνίας ανταποκριτών

Για την ΔΕ Μακρυχωρίου 24953 50411 και 24953 50335

Για την ΔΕ Νέσσωνα 24953 50515 και 6977733417

Για την ΔΕ Γόννων 24953 50100 και 6939657130