Ο Δήμος Τεμπών συμμετέχει στη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού συγγραφής και ερμηνείας πρωτότυπου μονολόγου επί σκηνής της Ένωσης
Σεναριογράφων Ελλάδος, διοργανώνοντας προκριματική διαδικασία στον Πυργετό.

Στον Διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν όλοι οι κάτοικοι του νομού, εφόσον ο Δήμος τους δεν συμμετέχει στη διοργάνωση.

Για τις ανάγκες των προκριματικών, ο Δήμος συνέστησε κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από τους: Χαϊδούτη Έλενα, Τσιαντούλα Ελένη-Ελεονώρα και Σακκά Βασίλειο.

Οι προκριματικοί θα λάβουν χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Πυργετού, μεταξύ 4 και 17 Απριλίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και τις 4 Απριλίου 2022 στη διεύθυνση

https://senariografoi.gr/gr/screenplays/screenplays-registration/

αναφέροντας οπωσδήποτε και τον τόπο διαμονής τους.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν στο email info@senariografoi.gr ή στο τηλέφωνο 6932089819.

Περισσότερες πληροφορίες και οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα της Ένωσης Σεναριογράφων Ελλάδος στη διεύθυνση

https://senariografoi.gr/gr/news/stories/i1389/