Τον Δήμο Τεμπών και το Δήμαρχο κ. Κώστα Κολλάτο επισκέφτηκε ο Υπουργός αγροτικής ανάπτυξης κ.Σταύρος Αραχωβίτης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ, διευθυντών και Υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου κατά την περιοδεία του στη Λάρισα.
Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε το κλιμάκιο του υπουργείου έκανε εκτενή αναφορά στο Δήμο Τεμπών, στα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, και επικεντρώθηκε σε ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε προβλήματα των αγροτών του Δήμου Τεμπών καθώς και σε προτάσεις αντιμετώπισης των.
Ο κ. Κολλάτος εστίασε στην:
1. Άμεση αποζημίωση ζημιάς που υπέστησαν τα ελαιόδεντρα από τον δάκο και δευτερογενείς μυκητιολογικές προσβολές κατά το έτος 2018.
2. Επίσπευση διαδικασιών έγκρισης προγράμματος δακοκτονίας.
3. Να υπολογίζεται ακέραιο το ποσοστό εκτίμησης ζημιάς χωρίς αντίστοιχες εκατοστιαίες μειώσεις κατά την διαδικασία πληρωμής.
4. Αλλαγή χρονικού ορίου κάλυψης των πεπονοειδών υπαίθριων ή υπό κάλυψη καλλιεργειών στο Δήμο Τεμπών. Έγινε αναφορά για την πρόταση που κατέθεσε και παλαιότερα για την τροποποίηση του χρονικού ορίου ασφαλιστικής κάλυψης για τις καλλιέργειες των πεπονοειδών (καρπούζι ,πεπόνι ) στην περιοχή μας με έναρξη την 1 Μαρτίου και λήξη την 10η Οκτωβρίου, επιμήκυνση δηλαδή ενός μήνα λόγω της πρωιμότητας των συγκεκριμένων καλλιεργειών.
5. Διεύρυνση των κινδύνων κάλυψης και υπολογισμός των άμεσων και έμμεσων αιτιών ζημιάς, που εμφανίζουν περιοδικότητα π.χ. έντονες βροχοπτώσεις που επηρεάζουν όχι άμεσα αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τις καλλιέργειες και να υπολογίσετε το αρχικό αλλά και το μεταγενέστερο αίτιο.
6. Επανεκκίνηση του προγράμματος συλλογής κενών πλαστικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Άλλο μείζον θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος και απασχολεί τους αμυγδαλοπαραγωγούς του Δήμου Τεμπών και κατ΄ επέκταση του νομού Λάρισας είναι η απώλεια παραγωγής κατά το καλλιεργητικό έτος 2017.
Συγκεκριμένα η μέση παραγωγή ανά στρέμμα στους Δήμους Τεμπών, Αγιάς, Κιλελέρ, Φαρσάλων, Λάρισας κυμάνθηκε στα 50 – 60 kg. Οι παραπάνω δήμοι καλύπτουν το 69 % των καλλιεργούμενων εκτάσεων στο νομό Λάρισας.
Στο Δήμο Ελασσόνας που σημειωτέων καλύπτει το 31 % της καλλιεργούμενης έκτασης , σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η μέση παραγωγή ανά στρέμμα δεν υπερβαίνει τα 50 – 60 kg / στρέμμα. Όμως εσφαλμένα στοιχεία ανεβάζουν τη μέση παραγωγή στο Δήμου Ελασσόνας σε 380 kg / στρέμμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάσει το μέσο όρο παραγωγής που ενώ κυμάνθηκε σε απώλεια άνω του 70 % εσφαλμένα στοιχεία έδειξαν απώλεια 29%. Το ποσοστό αυτό 29% όπως καταλαβαίνετε είναι απαγορευτικό στην οποιαδήποτε διεκδίκηση ενίσχυσης μέσω του προγράμματος ΚΟΕ που διαχειρίζεται τον πρωτογενή τομέα.
Ακόμη ο Δήμαρχος αιτήθηκε προς την ειδική υπηρεσία εφαρμογής του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014 – 2020 να μεριμνήσει όπως τροποποιηθούν οι όροι πρόσκλησης της 4.3.1/ΕΥΔΠ89 «υποδομές εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α.» και στους δυνητικούς δικαιούχους να κληθούν και οι ΔΕΥΑ. Τέλος η κατασκευή του ταμιευτήρα Ν. Λάρισας στην θέση Πουρναρίου – Αμπελακίων από την δράση 4.3.1 «υποδομές εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α.» μονοπώλησε το ενδιαφέρον της συνάντησης. Η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου κρίνεται απαραίτητη καθώς η κατασκευή του θα επιλύσει χρόνια αρδευτικά προβλήματα ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής σε πολλαπλά επίπεδα. Το προτεινόμενο έργο έχει 100 % ωριμότητα, συνολικού προϋπολογισμού με τα συνοδά έργα 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχει ήδη προταθεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας και βρίσκεται στην διεύθυνση εγγείων βελτιώσεων και ΕΥ πόρων της γενικής διεύθυνσης αγροτικής ανάπτυξης για την αξιολόγηση της.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Παπαδόπουλος , Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί σύμβουλοι