Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στο νομό Λάρισας 

Θεοδώρα Μερκούρη ετών 81

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αγγελική Τσακμάκη ετών 63

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ελευθέριος Ζώγκος ετών 80

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου στο Κοιμητήριο Κουλουρίου

Ηλίας Κυριακίδης ετών 85

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας