Σε αντίθεση με τη γενικότερη εικόνα όπου είχαμε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στη χώρας μας τον περασμένο μήνα (Σεπτέμβριος), στη Θεσσαλία η εικόνα ήταν διαφορετική. Οι απολύσεις ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις και αυτό οφείλεται σε κυρίαρχο βαθμό στο τέλος των εποχικών εργασιών στα νησιά των Σποράδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» στα νησιά των Σποράδων οι προσλήψεις τον Σεπτέμβριο ανήλθαν σε 175 και οι αποχωρήσεις 2.261(!) με ένα αρνητικό ισοζύγιο 2.086 θέσεων. Στους υπόλοιπους νομούς το ισοζύγιο ήταν θετικό, ωστόσο η συνολική εικόνα εμφανίζει 11.663 προσλήψεις και 12.647 απολύσεις με το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 984 θέσεις. Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει είναι η άνετη…επικράτηση των  ευέλικτων μορφών απασχόλησης έναντι της πλήρους μισθωτής εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι οι έξι στις δέκα νέες προσλήψεις για τον περασμένο μήνα αφορούσαν θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Ένα φαινόμενο που γεννήθηκε τα χρόνια της κρίσης γιγαντώνεται και πλέον παγιώνεται …
Τ.Π.