Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το Νοέμβριο καταγράφει το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.
Ειδικότερα, προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά 37.667 θέσεις: οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.385 ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.052. Από τις 157.385 προσλήψεις, μόλις οι 67.071 αφορούν σε πλήρη απασχόληση, οι 66.780 σε μερική απασχόληση και οι 23.534 σε εκ περιτροπής απασχόληση.
Διαφορετική εικόνα στη Θεσσαλία, μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, με τις προσλήψεις να είναι περισσότερες από τις αποχωρήσεις κατά 258. Ειδικότερα τον περασμένο μήνα στους τέσσερις νομούς προσελήφθησαν 7.700 άτομα και αποχώρησαν 7.442. Οι μοναδικές περιοχές που εμφάνισαν αρνητικό ισοζύγιο ήταν η Καρδίτσα (-150) και οι Σποράδες (-188), ενώ στη Λάρισα οι προσλήψεις ήταν κατά 79 περισσότερες…
Τ.Π.