Πλήρες επενδυτικό πλάνο για δίκτυο υπερυψηλών ταχυτήτων ετοιμάζει η WIND Ελλάς καλύπτοντας την επόμενη πενταετία 500.000 γραμμές σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές όπου η οπτική ίνα θα φτάνει ως το σπίτι του χρήστη. Οι περιοχές στις οποίες η WIND θα κατασκευάσει ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, εφόσον λάβει σχετική έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή, είναι επιλεγμένες περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης.  Οι υποδομές νέας γενιάς που θα δημιουργηθούν στις περιοχές αυτές θα αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες οπτικών ινών (vectoring, super vectoring, G.fast & FttH).
Ηδη στην Καλαμάτα έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Οι ταχύτητες που θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι, κατά μέσο όρο, θα ξεπερνούν τα 250 Mbps , βιώνοντας μια πολύ διαφορετική εμπειρία συνδεσιμότητας σε σύγκριση με σήμερα που οι ταχύτητες δεν αγγίζουν καν τα 24 Mbps (ADSL) ή φτάνουν ως τα 50 Mbps (VDSL).