Μέσα στο πλαίσιο της εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας του ΠΓΝΛ και ΓΝΛ διοργανώνουν υπαίθρια εβδομαδιαία αιμοδοσία στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας κάθε μέρα από 20-21-22 Σεπτεμβρίου και ώρες 9-1:30 για να ενισχυθούν οι αυξημένες αιμοδοτικές ανάγκες με την συνδρομή του Δήμου Λαρισαίων και του Ερυθρού Σταυρού.