Στις 95 ανέρχονται οι μόνιμες θέσεις καθηγητών που έχουν προκηρυχθεί για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τις διαδικασίες αιτήσεων και πρόσληψης να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πρόκειται για μια σημαντική τόνωση σε διδακτικό προσωπικό, τη στιγμή μάλιστα που το τοπικό Ακαδημαϊκό ίδρυμα αριθμεί πλέον 35 Τμήματα σε πέντε πόλεις.

Παράλληλα τρέχουν και οι διαδικασίες για τη μετακίνηση μέσω αξιολόγησης καθηγητών των πρώην Τμημάτων ΤΕΙ στα 35 πανεπιστημιακά Τμήματα.

Σημειώνεται πως από τα 17 Τμήματα πρώην ΤΕΙ που ανωτατοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα τέσσερα έχουν αυτονομηθεί, δηλαδή απέκτησαν τον απαιτούμενο αριθμό καθηγητών.

«Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τρέχουν 95 θέσεις μόνιμων καθηγητών που έχουν προκηρυχθεί», ανέφερε ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών θεμάτων κ. Γιάννης Θεοδωράκης και πρόσθεσε πως «υποβάλλονται αιτήσεις, γίνονται αξιολογήσεις και ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.

Μάλιστα και το ενδιαφέρον από επιστήμονες είναι πολύ μεγάλο. Για κάποιες από αυτές τις θέσεις έχουν γίνει τα εκλεκτορικά και για άλλες συνεχίζονται οι διαδικασίες.

Αυτή τη στιγμή έχουμε 650 μόνιμα μέλη ΔΕΠ και με την προσθήκη των 95 προσλήψεων καθηγητών, πιστεύω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια τις ανάγκες μας θα τις ξέρουμε ακόμη πιο καλά σε μερικούς μήνες».

Εκτός από τα 650 μέλη ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο διδάσκουν 250 μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ. Ακόμη υπάρχουν και οι μεταδιδάκτορες αλλά και οι συμβασιούχοι 407.

Αξιολόγηση και μετακίνηση

Ο κ. Θεοδωράκης αναφέρθηκε και στη μεγάλη διαδικασία της αξιολόγησης και μετακίνησης διδακτικού προσωπικού από τα πρώην Τμήματα ΤΕΙ Λάρισας και Λαμίας στα 35 πανεπιστημιακά τμήματα του Ιδρύματος.

Ο ίδιος ανέφερε πως «Σύμφωνα με τον νόμο οι επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές των πρώην τμημάτων ΤΕΙ αποκτούν αυτόματα οργανική θέση και στη συνέχεια κάνουν αιτήσεις για να μετακινηθούν στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα.

Μάλιστα τόσο οι επίκουροι όσο και οι αναπληρωτές καθηγητές μέχρι να πραγματοποιηθεί η μετακίνησή τους ανήκουν στα Γενικά Τμήματα της Λάρισας και της Λαμίας.

Για να γίνει η μετακίνησή τους στα 35 Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση. Ο καθένας ανάλογα με το γνωστικό του αντικείμενο, υποβάλλει αίτηση για πού θέλει να μετακινηθεί.

Οι πρωτοβάθμιοι καθηγητές έχουν μια επιπρόσθετη αξιολόγηση. Ουσιαστικά αξιολογούνται δύο φορές, την πρώτη για να μετατραπεί η θέση τους από προσωπαγή σε οργανική και σε αυτή τη διαδικασία γίνεται μια κρίση από 20μελείς επιτροπές που έχει συγκροτήσει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, κάνουν αίτηση για να μετακινηθούν σε ένα από τα 35 Τμήματα, όπου πάλι συγκροτείται μια τριμελής επιτροπή από καθηγητές που αξιολογεί τον ενδιαφερόμενο.

Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία, καθώς θα πρέπει να συγκροτηθούν επιτροπές, να εκδοθούν σχετικά ΦΕΚ και να γίνουν και άλλες ενέργειες.

Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο και ήδη το 60% των καθηγητών που ανήκει στο Γενικό Τμήμα της Λάρισας και το 55% των καθηγητών του Γενικού Τμήματος στη Λαμία έχει μετακινηθεί στα 35 Τμήματα.

Αυτό που αξιολογείται στους καθηγητές είναι η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου και να έχουν εμπειρία διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως βέβαια και να έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις».

Ταυτόχρονα ορισμένα Τμήματα, όπως της Δασολογίας, της Φυσικοθεραπείας, της Αγροτεχνολογίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ήδη αυτονομήθηκαν, αφού ενισχύθηκαν με το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό.

e-thessalia.gr