Τρεις κηδείες σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Βασιλική Αποστόλου ετών 42

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Παναγιώτης Τσικρικώνης ετών 81

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Αντώνιος Πασιάς ετών 94

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μελιβοίας