Τρεις συμπολίτες μας έφυγαν από κοντά μας και κηδεύονται σήμερα στην περιοχή της Λάρισας.

Διαβάστε τις κηδείες στο http://www.thessalianews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=59211:-10-4-16&catid=51:funeral&Itemid=73