Από την Τ.Ε. του ΚΚΕ Λάρισας λάβαμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο:
Η καθιέρωση ημέρας αθλητικής δραστηριότητας (3η Οκτώβρη) από το υπουργείο παιδείας, είναι δράση ενταγμένη στο ''κοινωνικό σχολείο'' μέσα από το οποίο αναπτύσσονται και μια σειρά άλλες δράσεις που καλλιεργούν την κυρίαρχη αντίληψη και τις αξίες του καπιταλιστικού συστήματος, για ένα σχολείο «ανοιχτό στην κοινωνία» (βλέπε επιχειρήσεις, ιδιωτική πρωτοβουλία κτλ.) που θα παρέχει ευκαιρίες και όχι ίσα δικαιώματα σε όλα τα παιδιά.  
Η λογική με την οποία αντιμετωπίζει και η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) στο σχολείο είναι κοροϊδία για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η εγκατάλειψη φαίνεται από την ίδια την εγκύκλιο του υπουργείου που στην ουσία παραδέχεται την έλλειψη αθλητικών υποδομών και εκπαιδευτικού προσωπικού (γυμναστές) σε πολλά σχολεία της χώρας. Επίσης ομολογούν ότι αποτελεί ατομική ευθύνη κάθε οικογένειας η συστηματική παρακολούθηση της υγείας κάθε παιδιού και ότι χιλιάδες μαθητές δεν έχουν κάρτα υγείας, ότι πρέπει να μετακινηθούν όταν είναι γνωστό ότι δεν χρηματοδοτείται επαρκώς η μετακίνησή τους και χιλιάδες παιδιά δεν μπορούν να πάνε ούτε σχολείο.  ''…όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική υποδομή δύναται να προγραμματιστούν οι αθλητικές και λοιπές δράσεις σε όμορη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στις αθλητικές δράσεις απαιτείται έγκυρο ατομικό δελτίο υγείας μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Φ.6/311/79278/21.05.2014(ΦΕΚ1296τΒ 21.05.2014)'' και παρακάτω ΄΄….όπου δεν υπάρχουν καθηγητές φυσικής αγωγής να αναβάλλονται οι αθλητικές δραστηριότητες ή να γίνονται σε συνεργασία με άλλα σχολεία…΄΄. Όπως επίσης να γίνονται και χωρίς κινητικές δραστηριότητες !!! Αθλητική δράση χωρίς κίνηση!!!  Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που στη χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του σχολείου είναι κινητικά αδρανείς και το ποσοστό τόσο των υπέρβαρων όσο και των παχύσαρκων παιδιών έχει αυξηθεί ορμητικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε.
Η Φ.Α. αντιμετωπίζεται στο σχολικό πρόγραμμα ως γνωστικό αντικείμενο, επιδιώκει τη συσσώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων και όχι την αγωγή των μαθητών για διαρκή χρήση της άσκησης προς όφελος της φυσικής τους κατάστασης που σχετίζεται με την υγεία. Ενώ με την διαθεματικότητα θεωρητικοποιείται το μάθημα ακόμη περισσότερο, όταν το ζητούμενο για τους μαθητές είναι να έχουν ήπια έως έντονη κινητική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής ώρας. Στην ουσία, το μάθημα της Φ.Α. στα σχολεία παίζει το ρόλο της ανάπαυλας του μαθητή από το φόρτο εργασίας. Η εκτόνωση είναι ο στόχος και όχι η αγωγή του παιδιού.
Η πρόταση του ΚΚΕ για τη Φ.Α. στην εκπαίδευση, αφορά την προσχολική αγωγή, την σχολική εκπαίδευση, η οποία εντάσσεται στη συνολική πρόταση για το Ενιαίο Δωδεκάχρονο Υποχρεωτικό σχολείο, το χαρακτήρα του και τους σκοπούς του, την Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, τις επαγγελματικές σχολές και την Ειδική Αγωγή. Η Φ.Α. στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, θα πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη διά βίου άσκηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Σε όσο πιο μικρή ηλικία το παιδί αρχίζει να γυμνάζεται για την υγεία, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να συνεχίσει και κατά την ενηλικίωση. Για να οδηγηθούν οι μαθητές στη διά βίου άσκηση το μάθημα της Φ.Α. πρέπει να είναι προσανατολισμένο στη φυσική κατάσταση που σχετίζεται με την υγεία. Επίσης, η ενασχόληση με το σχολικό αθλητισμό (σχολικοί αγώνες), σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο πρόγραμμα φυσικής αγωγής, επιδρά ευνοϊκά στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στη διά βίου άσκηση.
 Για το ΚΚΕ, ο δρόμος για την ικανοποίηση του καθολικού δικαιώματος για Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό περνάει μέσα από την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και την οικοδόμηση της Εργατικής Εξουσίας που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα της πλειοψηφίας του λαού. Συνειδητά και σχεδιασμένα ένα κομμάτι του πλούτου που θα παράγεται, θα δαπανάται γι' αυτόν το σκοπό. Θα επιστρέφει δηλαδή στο λαό με οργανωμένο και προγραμματισμένο τρόπο, για να καλύπτει τις ανάγκες του. Ο λαός μπορεί να βρει τη δύναμη να αντιπαλέψει την νέα αντιλαϊκή επίθεση, με οργανωμένη πάλη και δράση και σε συμπόρευση με το ΚΚΕ να βαδίσει στο δρόμο της συνολικής ρήξης και ανατροπής.
Για το σκοπό αυτό διεκδικούμε:
•    Χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό της νεολαίας. Υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, επαρκής χρηματοδότηση που να κατοχυρώνει το δικαίωμα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό σε κάθε τους έκφραση.
•    Ενιαίο Δημόσιο Κρατικό φορέα Φ.Α. , που θα έχει τη συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό, τη λειτουργία και τον έλεγχο της Φυσικής Αγωγής.
•    Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας και προβολής στο σχολείο.
ΑΜΕΣΑ:
-    Αποκλειστική διδασκαλία του μαθήματος της Φ.Α. με διορισμούς μόνιμων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος και με έμφαση στη διά βίου άσκηση. Τα παιδιά των πρώτων τάξεων του σχολείου και οι έφηβοι πρέπει να πραγματοποιούν αθροιστικά τουλάχιστον 30-60 λεπτά ποικίλων κινητικών δραστηριοτήτων όλες τις μέρες της εβδομάδας (6-8 cal/kg βάρους/ημέρα ).
-    Να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις (Ε.Α.Κ., Δ.Α.Κ.) από τα σχολεία της κάθε περιοχής και η μετακίνηση σ' αυτά να είναι δωρεάν.
-    Διαμόρφωση σχολικών χώρων, αιθουσών γυμναστικής, προαύλιων χώρων, διάθεση εποπτικού υλικού, καθώς και θεσμοθέτηση αθλητικών εκδηλώσεων σε τακτά διαστήματα.
-    Καθιέρωση ανά 3μηνο δωρεάν προληπτικών και εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων, κάρτα υγείας για όλους τους μαθητές με ευθύνη του κράτους και με την εξασφάλιση της παρουσίας αθλίατρου σε όλες τις δραστηριότητες και τους αγώνες.
-   Δημόσια και δωρεάν κρατικά κέντρα διάγνωσης - αξιολόγησης - στήριξης των ΑμεΑ, με ειδικά προγράμματα ανά κατηγορία προβλήματος.