Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Λάρισας συνήλθε την 26η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Σάββατο,  σε έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του τέως Προέδρου του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Δημητρίου  Γιαννούκα, που διετέλεσε Πρόεδρος από το 1978 έως και το 1987 και,αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά του στην επιχειρηματικότητα, αποφάσισε ομόφωνα:
    Να κατατεθεί χρηματικό ποσό σε κοινωφελές ίδρυμα, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας του θανόντος
    Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.