Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του ∆ήµου Λαρισαίων ανακοινώνει ότι οι λογαριασµοί των δικαιούχων προνοιακών επιδοµάτων για το δίµηνο Μάϊος – Ιούνιος 2016, θα πιστωθούν την Τετάρτη στις 13 Ιουλίου 2016.