Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας θα μετατραπεί η οδός Ασκληπιού με τις εργασίες να ξεκινούν την 1η Απριλίου και να ολοκληρώνονται στις 17 Αυγούστου.
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας δόθηκαν στη δημοσιότητα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν:
Α1′ ΦΑΣΗ (από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Ηπείρου):
•    Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ασκληπιού, από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Ηπείρου σύμφωνα με σχέδια της εργοταξιακής μελέτης και χρήση πινακίδων Ρ-8, Ρ-50, Ρ-49. Επιπλέον χρήση προειδοποιητικών πινακίδων Κ-20 και Πρ-1 για τα οχήματα που κινούνται επί των οδών Ασκληπιού και Ηπείρου.
Β2′ ΦΑΣΗ (από την οδό Ηπείρου έως την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων):
•    Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ασκληπιού, από την οδό Ηπείρου έως την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων σύμφωνα με σχέδια της εργοταξιακής μελέτης και χρήση πινακίδων Ρ-8, Ρ-50α, Ρ-49, Ρ- 50δ, Π-25. Επιπλέον χρήση προειδοποιητικών πινακίδων Κ-20 και Πρ-1 για τα οχήματα που κινούνται επί των οδών Ασκληπιού, Βουλγαροκτόνου, Παναγούλη και Οικονόμου ε§ Οικονόμων.
Γ3′ ΦΑΣΗ (από την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων έως την οδό Ιουστιανού):
•    Ολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της οδού Ασκληπιού, από την οδό Οικονόμου εξ Οικονόμων έως την οδό Ιουστιανού σύμφωνα με σχέδια της εργοταξιακής μελέτης και χρήση πινακίδων Ρ-8, Ρ-51δ, Π-25. Επιπλέον χρήση προειδοποιητικών πινακίδων Κ-20 και Πρ-1 για τα οχήματα που κινούνται επί των οδών Φρ. Ρούσβελτ και Παναγούλη.
Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου, υπό την επίβλεψη του Δήμου Λαρισαίων.