Τέσσερις κηδείες σήμερα Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Αθανάσιος Ντιζές ετών 68

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στα Νάματα

2.Στυλιανός Τσιαμπαλής ετών 69

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας

3.Αντώνιος Τσιώκας ετών 76

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

4.Παρασκευή Χατζηγιάννη ετών 93

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας στο Βλαχογιάννι Λάρισας