Λήγει αύριο Τρίτη (30/10) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή επιδόματος 600 ευρώ σε οικογένειες δεκάδων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του νομού Λάρισας.
Οι δικαιούχοι καλούνται να καταθέτουν αιτήσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ και 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.