Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύσκεψη του Αγροτικού Τμήματος ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας με την συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Νομού Λάρισας παρουσία και του βουλευτή Νίκου Παπαδόπουλου.

Στόχος της συνάντησης ήταν η  ανάδειξη και η διαμόρφωση αιτημάτων-λύσεων των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, η κινηματική διεκδίκησή τους και η προβολή αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο. Η επικοινωνία ανάμεσα στις ζωντανές, προοδευτικές, παραγωγικές δυνάμεις των αγροτών σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη  μέσω ενός δημοκρατικού οργανωτικού σχήματος .Επισημάνθηκε πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των αγροτών στους οργανωτικούς φορείς των αγροτών, συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες παραγωγών κ.α. καθώς και η συνεργασία με παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικών ομάδων που στοχεύουν στην επίλυση των ίδιων προβλημάτων και κυρίως των καταναλωτών. Η διεκδίκηση πολιτικών και μέτρων, που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της Γεωργίας, την παραγωγή ποιοτικού αγροτικού προϊόντος, την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Το Αγροτικό Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας επισημαίνει ότι κάθε είδους διεκδίκηση  και διαμαρτυρίας του αγροτικού κινήματος είναι ένα είδος διαλόγου και δημοκρατίας .Δεν είναι απέναντι στις κινητοποιήσεις –διεκδικήσεις των αγροτών ,αλλά  στηριζόμενο στις αστείρευτες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται με τον πρωτογενή  τομέα και διακρίνονται από αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη ,απαλλαγμένοι από παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές,  πιστεύει στον αγώνα από τους  αγρότες για τους αγρότες, ώστε το αγροτικό επάγγελμα να καταστεί επάγγελμα επιλογής. Το αγροτικό τμήμα ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας  πιστεύει ότι ο αγώνας για διεκδικήσεις που θα βελτιώσουν τη δουλειά και το αποτέλεσμά,  πρέπει να είναι διαρκής και αδιάλειπτος.

Έγινε ένας πλούσιος και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των μελών κατά την διάρκεια της συνάντησης και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τα εξής:

1. Άμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εντός του 2017.

2. Μείωση του κόστους παραγωγής.

3. Έλεγχος αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων(ελληνοποιήσεις, καρτέλ κ.ά.)

4. Ανάπτυξη Κτηνοτροφίας με έμφαση στην ποιμενική κτηνοτροφία 

5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) – Συνεργατικά σχήματα, επιτάχυνση προκήρυξης των προγραμμάτων ΠΑΑ

6. Εξόφληση / συμψηφισμός οφειλών του κράτους προς τους αγρότες. 

Τέλος το Αγροτικό Τμήμα ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας σχεδίασε ένα πλάνο δράσης για  την τρέχουσα περίοδο με την επόμενη συνεδρίαση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα.