Με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης νοσημάτων μέσω κουνουπιών, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε.), Νικόλαος Ντίτορας, συγκαλεί σύσκεψη, για τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ),στο κτίριο της Α.Δ.Θ.Στ.Ε.,την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ., με θέματα συζήτησης: 
•    Τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,
•    Τα μέτρα αντιμετώπισης,
•    Τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών (διαγωνιστικές διαδικασίες),
•    Διάκριση ρόλων και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων,
•    Μέτρα ενημέρωσης και εμπλοκής των πολιτών.